REKLAMOWE

UPOMINKI

Reklamacje

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Sprzedającego niezwłocznie, ale nie dłużej niż 3 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Do reklamowanego towaru Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Zamawiający ponosi koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru.
2. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Towar noszący ślady używania lub po usunięciu metek nie podlega reklamacji ani zwrotowi.
3. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Zamawiającego zamówieniem. Informacje o brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Agencji Reklamowej PRomotion ’63 w formie elektronicznej w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego.

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie po jej otrzymaniu, ale nie dłużej niż 7 dni od jej zgłoszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia, przedstawiamy propozycję rozwiązania sprawy, mając na uwadze potrzeby klienta.
5. Do rozpatrzenia reklamacji konieczny jest zwrot reklamowanego towaru. Sposób zwrotu i koszty są każdorazowo uzgadniane, a jeśli tak nie jest, to koszty związane z transportem ponosi Zamawiający. Reklamacje nie będą uwzględniane jeśli dotyczą użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku ze zwłoką w odbiorze towaru od firmy przewozowej
6. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Agencja Reklamowa PRomotion ’63 , ul. płk. A. Jezierskiego 4a/6, 07-410 Ostrołęka z adnotacją „ Reklamacja”.
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u Producentów i Poddostawców, które mogą być przyczyną zwłoki w realizacji reklamacji czy zamówienia.